Bình chọn
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Bình Phước?
  Rất tốt
  Tốt
  Bình thường
  Chưa được
Website sở ngành
Thống kế truy cập
Chuyên mục hóa đơn
Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ
Để giúp tổ chức, cá nhân hiễu rõ các quy định về in, phát hành, sử dụng và xử phạt các hành vi về sử dụng hoá đơn, Cục Thuế trích dẫn 50 câu hỏi và trả lời để tổ chức, cá nhân tham khảo trong quá trình in, phát hành, sử dụng hoá đơn tại đơn vị.
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Thủ tục bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh
Công văn số 2025/TCT-CS ngày 14 tháng 6 năm 2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thủ tục bán hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân kinh doanh
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
Chi tiết >>>
1 2 Tiếp