Bình chọn
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Bình Phước?
  Rất tốt
  Tốt
  Bình thường
  Chưa được
Website sở ngành
Thống kế truy cập
Thông báo
 Bản in     Gởi bài viết  
CỤC THUẾ BÌNH PHƯỚC THÔNG BÁO NÂNG CẤP HTKK 3.3.1 VÀ QTTNCN 3.2.1 
 Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp phần mềm Hỗ trợ kê khai tờ khai mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1, phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.1 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2014, cụ thể như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng HTKK, QTTNCN đáp ứng yêu cầu kê khai quyết toán thuế TNCN và cấp mã người phụ thuộc Theo ý kiến phản ảnh của một số địa phương thì phát sinh nhiều trường hợp người phụ thuộc đã có đầy đủ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc nhưng không có đủ thông tin về CMND hoặc Giấy khai sinh để cơ quan thuế cấp MST cho người phụ thuộc. Để xử lý các hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2014 đúng hạn, Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng bỏ ràng buộc bắt buộc nhập một số thông tin tại Bảng kê mẫu 05-3/BK-TNCN kèm tờ khai 05/KK-TNCN. Cơ quan thuế sẽ tiếp nhận và xử lý các hồ sơ quyết toán năm 2014 nhưng tạm thời chưa cấp MST cho những người phụ thuộc chưa có đầy đủ thông tin theo quy định (trên 15 tuổi sẽ kiểm tra cấp MST theo CMND, từ 15 tuổi trở xuống sẽ kiểm tra cấp MST theo giấy khai sinh), cụ thể như sau:

- Nâng cấp ứng dụng bỏ ràng buộc bắt buộc nhập CMND đối với người phụ thuộc trên 15 tuổi tại Bảng kê mẫu 05-3/BK-TNCN kèm tờ khai 05/KK-TNCN để có thể nhập được thông tin người phụ thuộc chưa có CMND thuộc đối tượng tạm thời chưa cấp CMND theo quy định của Bộ Công An (như: người đang chấp hành lệnh tạm giam tại Trại tạm giam, Nhà tạm giữ; Đang thi hành án phạt tù tại Trại giam, Phân trại quản lý phạm nhân thuộc Trại tạm giam; Đang chấp hành quyết định đưa vào các Trường giáo dưỡng, Cơ sở giáo dục, Cơ sở chữa bệnh; Những người đang mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác không có khả năng điều khiển được năng lực hành vi của bản thân họ bao gồm người bị bệnh đang điều trị tập trung tại các bệnh viện tâm thần, cơ sở y tế khác. Những người tuy không điều trị tập trung nhưng có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền chứng nhận họ bị bệnh không điều khiển được năng lực hành vi thì cũng tạm thời chưa được cấp CMND). Đề nghị Cục Thuế hỗ trợ hướng dẫn NNT trong từng trường hợp cụ thể.

- Nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu người phụ thuộc dưới 15 tuổi đã khai thông tin về CMND trên Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 05-3/BK-TNCN và 16TH thì không bắt buộc phải khai thêm thông tin trên giấy khai sinh.

- Nâng cấp cho phép NSD kê khai những dòng dữ liệu thiếu thông tin của NPT trên bảng kê (có những dòng chỉ có mỗi thông tin mặc định Quốc tịch Việt Nam ở đầu dòng, do NNT khi kê khai không xóa bỏ các dòng này đi) nên khi upload file lên trang QTT Online sẽ bị báo lỗi.

- Trường hợp người phụ thuộc là người nước ngoài thì không bắt buộc nhập thông tin trên giấy khai sinh.

- Nâng cấp ứng dụng để có thể nhập các chỉ tiêu về số, quyển trên giấy khai sinh tại mẫu 16TH, 05-3/BK-TNCN tối đa 50 ký tự.

- Bổ sung phần thông tin về người ký trên Bảng tổng hợp đăng ký NPT (16TH) khi in để hỗ trợ NNT có thể ký tên, đóng dấu.

- Bên cạnh đó, với ứng dụng Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) nâng cấp thêm các nội dung sau:

+ Nâng cấp tiện ích của nút “Tính toán” trên bảng kê 05-1/BK-TNCN, hỗ trợ tính toán khi dữ liệu được tải từ bảng kê excel: nếu chỉ tiêu [21] trên bảng kê excel = 0 thì khi nhấn nút “Tính toán” sẽ hỗ trợ tính giá trị chỉ tiêu [21] theo công thức tính, nếu chỉ thiêu trên [21] trên bảng kê excel <> 0 thì khi nhấn nút “Tính toán” sẽ không hỗ trợ tính đảm bảo nguyên tắc giữ nguyên số của NNT kê khai.

+ Sửa lỗi không tính toán được chỉ tiêu [29] trên tờ khai 09/KK-TNCN khi tờ khai được kết xuất từ phần mềm HTKK 3.3.0 mà bảng kê 09-3PL-TNCN không kê khai dữ liệu trên bảng II.Người phụ thuộc chưa có MST/CMND/Hộ chiếu.

2. Một số yêu cầu khác

- Nâng cấp chức năng kê khai tờ khai 01/NTNN để hỗ trợ các trường hợp hợp đồng nhà thầu ký trước ngày 01/10/2014 (ngày hiệu lực của Thông tư số 103/2014/TT-BTC) thì sử dụng mẫu biểu ban hành kèm theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC nhưng cách tính thuế áp dụng theo Thông tư 60/2012/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC.

- Nâng cấp danh mục cơ quan Thuế: Chi cục Thuế Thị xã Bà Rịa thành Chi cục Thuế Thành phố Bà Rịa.

- Nâng cấp khắc phục lỗi một số trường hợp không gửi được mẫu: TB03/AC; BC21/AC; BC21/AC_BLP; TB03/AC_BLP; 04/GTGT

 3. Tổ chức thực hiện

Người nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại địa chỉ:

+    Ứng dụng HTKK 3.3.1: { Tại đây }

+    Ứng dụng QTTNCN 3.2.1: QTT-HTKT3.2.1{ Tại đây } QTT-HTQT3.2.1{ Tại đây }

Các vướng mắc, đề nghị gửi Mail về địa chỉ phongtinhoc.bph@gdt.gov.vn ; ĐT 06513.870113./.

                                                                       CỤC THUẾ BÌNH PHƯỚC

[Trở về]