Bình chọn
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Bình Phước?
  Rất tốt
  Tốt
  Bình thường
  Chưa được
Website sở ngành
Thống kế truy cập
Danh sách DN có GPKD hết hạn sử dụng
 Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách các doanh nghiệp có GPKD hết giá trị sử dụng
Danh sách các doanh nghiệp có GPKD hết giá trị sử dụng
(Tổng hợp từ thông tin Sở KH-ĐT tỉnh Bình phước)

 

STT Tên DN MSDN / MST Số GPKD
 Ngày GPKD hết
giá trị sử dụng 
 Số văn bản  Lý do CQT
1 Công ty TNHH Tư vấn Kiến quốc 3800727777 3800727777 30/5/2011  448/SKHĐT-ĐKKD  Xóa tên CCT Bù Đốp
2 Chi nhánh công ty CP Thành Đạt 3800431466-001   21/6/2011  531/SKHĐT-ĐKKD  Xóa tên  
3 DNTN Kim Hoàng Long 3800202258 44.02.024101 16/6/2011  521/SKHĐT-ĐKKD  Xóa tên CCT Đồng Phú
4 DNTN Tiệm vàng Kim Liên 3800182890 44.02.008417 16/6/2011  521/SKHĐT-ĐKKD  Xóa tên CCT Đồng Phú
5 Công ty TNHH Thống Nhất 3800238568 44.02.000042 16/6/2011  521/SKHĐT-ĐKKD  Xóa tên CCT Chơn Thành
6 Công ty TNHH Một thành viên TMDV Thắng Lợi 3800743289 3800743289 10/06/2011  491/SKHĐT-ĐKKD  Xóa tên CCT Đồng Phú
7  Công ty TNHH MTV du lịch và tiếp thị GTVT Việt Nam VIETTRAVEL chi nhánh Bình Phước  0300465937-018 0300465937-018 04/07/2011  569/SKHĐT-ĐKKD  Xóa tên CCT TX Đồng Xoài
8 Chi nhánh DNTN xăng dầu Oanh Cự 3800235694-001 3800235694-001 04/07/2011  569/SKHĐT-ĐKKD  Xóa tên CCT Bình Long
9 DNTN Cường Năm 3800438863 3800438863 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Bù Đăng
10 DNTN Phượng Văn 3800516014 3800516014 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Bù Đăng
11 DNTN Hồng Thu 3800462023 3800462023 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Bù Đăng
12 DNTN Bình Hiền 3800579688 3800579688 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Bù Đăng
13 Công Ty TNHH Việt Tân 3800528210 3800528210 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Bù Đăng
14 Công ty TNHH TM-TV Đức Thanh 3800408410 44.02.000969 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Bù Đăng
15 Công ty TNHH Phú Bình Nam 3800553249 3800553249 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Bù Đăng
16 Công ty TNHH Lâm Thanh Điền 3800425543 44.02.001034 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Bù Đăng
17 Công ty TNHH MTV Mỹ Nga 3800420721 44.04.000111 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Bù Đăng
18 Công ty TNHH MTV SXTM-DV ISI 3800581623 3800581623 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Bù Đăng
19 Công ty TNHH MTV Đại Phát Tài 3800425938 44.04.000137 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Bù Đăng
20 Công ty CP Ngọc Sơn 3800461982 3800461982 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Bù Đăng
21 Công ty TNHH SX-TM-DV Cường Phong 3800410970 04.02.000973 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Chơn Thành
22 Công ty TNHH vận chuyển Tam Long 3800332602 44.02.000560 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  Cục thuế
23 DNTN Trúc Mai 3800596394 3800596394 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
24 DNTN Đức Anh 3800618753 3800618753 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
25 DNTN Phương Trinh 3800615142 3800615142 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
26 DNTN Anh Thứ 3800616594 3800616594 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
27 DNTN Ngọc Tuyết 3800585811 3800585811 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
28 DNTN Đông Phương 3800612896 3800612896 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
29 DNTN TMDV VPP Đức Chinh 3800532859 3800532859 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
30 DNTN Thắm Phượng 3800542430 3800542430 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
31 DNTN Thành Vinh 3800378364 3800378364 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
32 Công ty TNHH TM Tân Thuận Phát 3800411364 44.04.000082 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
33 Công ty TNHH Hùng Vương 3800417870 44.04.000085 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
34 Công ty TNHH Minh Phú 3800427170 44.04.000142 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
35 Công ty TNHH MTV Ngọc Anh 3800427678 3800427678 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
36 Công ty TNHH Thanh Thanh Bình 3800360582 44.02.000808 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
37 Công ty TNHH Nguyễn Bảo 3800372179 44.02.000876 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
38 Công ty TNHH XD Mạnh Hùng 3800332401 44.02.000513 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  Cục thuế
39 Công ty TNHH Cát Tường 3800491881 3800491881 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
40 Công ty TNHH Trọng Phú 3800487074 3800487074 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
41 Công ty TNHH TM DV Khang Thịnh 3800633543 3800633543 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  Cục thuế
42 Công ty TNHH Phú Lâm 3800511834 3800511834 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
43 Công ty TNHH tư vấn XD Nhật Thành 3800420714 44.02.001017 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
44 Công ty TNHH Toàn Thắng 3800424684 44.02.001027 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
45 Công ty TNHH cao su Phú Lộc 3800415707 44.02.000999 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
46 Công ty TNHH Tấn Phong 3800419250 44.02.001012 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
47 Công ty TNHH SX XD TM Điạ Lợi 3800406283 44.02.000960 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
48 Công ty TNHH tư vấn thiết kế XD Gia Cát 3800425430 44.02.001032 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
49 Công ty TNHH Thành Đạt 3800283948 44.02.000349 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
50 Công ty TNHH MTV DV QC Ngọc Mai 3800599194 3800599194 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
51 Công ty TNHH MTV TMDV Bình An 3800592079 3800592079 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
52 Công ty TNHH MTV Bảo Minh Tâm 3800417359 44.04.000105 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
53 Công ty TNHH MTV DVDL&VT Thiên Hòa  3800425293 44.04.000130 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
54 Công ty TNHH MTV TMDV Văn Tú 3800600347 3800600347 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
55 Công ty TNHH MTV Đô Xuyến 3800563494 3800563494 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
56 Công ty TNHH MTV Hương Doãn 3800575965 3800575965 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
57 Công ty TNHH MTV An Bình 3800410339 44.04.000049 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT TX Đồng Xoài
58 Công ty CP Chiêu Anh 3800377353 44.03.000089 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  Cục thuế
59 Công ty CP Hoàng Kiên 3800376141 44.03.000087 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  Cục thuế
60  Công ty CP ĐTXD TM xử lý môi trường sạch và xanh Bình Phước  3800585829 3800585829 29/06/2011  562/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  Cục thuế
61  Văn phòng Đại diện công ty TNHH kiểm toán Việt Mỹ  030929981-001 030929981-001 09/08/2011  604/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  CCT TX Đồng Xoài
62 Công ty TNHH SX-DV-TM điện tử tin học Sài Gòn 3800662872 3800662872 13/07/2011  611/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  Cục thuế
63 Công ty TNHH MTV Hoàng Nguyễn 3800423793 44.04.000127 13/07/2011  611/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  CCT Chơn Thành
64 Công ty TNHH MTV Chung Tâm 3800663019 3800663019 09/08/2011  705/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  CCT Bù Gia Mập
65 DNTN Đầu tư xây dựng Hoàng Hưng Phát   44.01.000848 09/08/2011  705/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  Cục thuế
66 DNTN nông sản Quang Trường 3800417990 44.01.001052 16/08/2011  724/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Hớn Quản
67 DNTN Gia Phú 3800620914 3800620914 16/08/2011  724/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Đồng Xoài
68 Công ty TNHH MTV 27-7 Hoàng Sơn 3800427004 44.04.000136 16/08/2011  724/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Đồng Xoài
69 Công ty TNHH MTV Quách Gia 3800520388 3800520388 16/08/2011  724/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Đồng Xoài
70 Công ty TNHH MTV Thu Trang 3800574778 3800574778 16/08/2011  724/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Đồng Xoài
71 Công ty TNHH Hợp Lực 3800407713 44.04.000064 16/08/2011  724/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Đồng Xoài
72 DNTN Thành Đạt 3800408241 3800408241 25/08/2011  776/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  CCT Chơn Thành
73 DNTN Tiệm vàng Kim Phương 3800355568 44.01.000794 25/08/2011  776/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  CCT Bù Đăng
74 DNTN Kim Bảo 3800229891 44.01.000039 25/08/2011  776/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  CCT Bù Gia Mập
75 DNTN Ngọc Linh 3800274118 44.01.0000410 29/08/2011  781/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  CCT Bù Gia Mập
76 DNTN Kim Oanh 3800423828 44.01.001080 07/09/2011  825/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  CCT Bù Đăng
77 DNTN Ngọc Thế 3800102302 019249 07/09/2011  825/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  CCT Bù Gia Mập
78 DNTN Ngọc Đức 3800229901 44.01.000038 07/09/2011  825/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  CCT Bù Gia Mập
79 DNTN Kim Phượng 3800230777 44.01.000150 07/09/2011  825/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  CCT Bù Gia Mập
80 DNTN Kiêm 3800102246 033455 07/09/2011  825/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  CCT Bù Gia Mập
81 DNTN Kim Bảo Ngọc 3800314106 3800314106 07/09/2011  827/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  CCT Hớn Quản
82 DNTN Bảo Minh 3800412921 44.01.001034 16/09/2011  869/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  CCT Đồng Phú

 

83 Cty CP Nam Sơn 3800432974 3800432974 09/09/2011  830/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Đồng Xoài
84 Cty CP Đại Minh Phát   44.03.000080 09/09/2011  830/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT   
85 Cty CP Tân Hòan Vũ 3800436256 3800436256 09/09/2011  830/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Đồng Xoài
86 Cty CP Nhân Đạo Khoa Học Lạc Việt   44.03.000137 09/09/2011  830/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT   
87 Cty CP Đầu Tư XD-TM Đại An 3800288047 44.03.000027 09/09/2011  830/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Đồng Xoài
88 Cty CP Bắc Phú Thịnh 3800308021 44.03.000040 09/09/2011  830/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Đồng Phú
89 Cty CP đầu Tư kinh doanh hạ tầng KCN Nam Đồng Phú 3800300840 44.03.000033 09/09/2011  830/QĐ-ĐKKD   thu hồi GCN ĐKT  CCT Đồng Phú
90 Cty CP Thương mại Quốc Tế Tân Bình Minh 3800627275 3800627275 22/09/2011  898/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  Cục thuế
91 Cty TNHH MTV TM DV Điện Lực Lộc Ninh 3800653370 3800653370 22/09/2011  898/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  CCT Lộc Ninh
92 DNTN Hồng Hạnh 3800378205 3800378205 22/09/2011  898/SKHĐT-ĐKKD   Xóa tên  CCT Bù Gia Mập

 

 

 

 

 

 

 

[Trở về]