Bình chọn
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Bình Phước?
  Rất tốt
  Tốt
  Bình thường
  Chưa được
Website sở ngành
Thống kế truy cập
Lịch sử ngành thuế Bình Phước
 Bản in     Gởi bài viết  
 
 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT
TRIỂN CỦA NGÀNH THUẾ BÌNH PHƯỚC
 
1-/ Quá trình thành lập Cục Thuế Bình Phước:
Cùng với việc chia tách Tỉnh Sông bé thành tỉnh Bình Dương và Tỉnh Bình Phước theo nghị quyết của Quốc Hội tại kỳ họp thứ 10 Quốc Hội Khoá IX và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/1997. Cục Thuế tỉnh Bình Phước cũng được thành lập theo quyết định số 1131/QĐ-TC-TCCB ngày 14/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.
+ Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế ngày đầu mới thành lập: toàn ngành thuế có 5 Chi cục Thuế và 06 Phòng chức năng trực thuộc với biên chế là 235 cán bộ công chức.
+ Hiện nay cơ cấu tổ chức hiện có 10 Chi cục Thuế: Chi cục Thuế thị xã Đồng Xoài; Chi cục Thuế thị xã Bình Long; Chi cục Thuế thị xã Phước Long; Chi cục Thuế huyện Đồng Phú; Chi cục Thuế huyện  Lộc Ninh; Chi cục Thuế huyện Chơn Thành; Chi cục Thuế huyện Hớn Quản; Chi cục Thuế huyện  Bù Đăng; Chi cục Thuế huyện  Bù Gia Mập; Chi cục Thuế huyện  Bù Đốp. Khối Văn phòng Cục Thuế có 11 phòng chức năng gồm: Phòng Tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế; Phòng kê khai và Kế toán thuế; Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; Phòng Kiểm tra thuế; Phòng Thanh tra thuế; Phòng Kiểm tra nội bộ; Phòng Tổng hợp- Nghiệp vụ- Dự toán; Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Hành chính- Quản trị - Tài vụ- Ấn chỉ; Phòng Tin học; Phòng Quản lý Thuế thu nhập cá nhân.
Biên chế trong toàn ngành có đến ngày 01/6/2011 là 329 cán bộ công chức (không tính 28 cán bộ hợp đồng theo NĐ68) chất lượng cán bộ hiện tại như sau: Cán bộ trình độ Đại học 175 cán bộ chiếm 53%, trung cấp và cao đẳng 148 cán bộ công chức, chiếm 45,2%, sơ cấp 6 cán bộ, chiếm 1,8%. Phụ nữ có 101 cán bộ chiếm 30,6%. Đảng viên có 165 cán bộ, chiếm tỷ lệ  50,1%.
2-/ Các tổ chức Đảng, đoàn thể quần chúng.
a-/ Tổ chức Đảng:
Tại Văn phòng Cục Thuế, Đảng ủy Cục Thuế hoạt động trực thuộc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Uỷ khối cơ quan tỉnh,
Tại 10 Chi cục Thuế các huyện, thị xã có 10 Chi bộ hoạt động trực thuộc sự chỉ đạo của thị ủy, huyện uỷ.
b-/ Tổ chức quần chúng:
Về tổ chức công đoàn: Hiện nay tổ chức công đoàn trong toàn ngành thuế Bình Phước đang hoạt động theo hệ thống của Liên đoàn Lao động Tỉnh.
Đối với tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh: Chi đoàn Văn phòng Cục thuế sinh hoạt theo sự chỉ đạo của Đoàn uỷ khối cơ quan, riêng Chi cục Thuế các huyện, thị do số lượng đoàn viên quá ít nên sinh hoạt ghép với các ban ngành ở từng địa phương.
3-/ Về quản lý đối tượng nộp thuế:
Hiện nay Cục Thuế đang quản lý trên 4.300 doanh nghiệp; trên 93 ngàn cá nhân đã đăng ký mã số TNCN và  trên 18 ngàn hộ kinh doanh.
4-/ Số thu NSNN:
Số thu ngân sách hầu hết năm sau đều tăng so với năm trước. Nếu như, năm 1997 (khi mới tách tỉnh) số thu ngân sách nội địa ở Bình Phước mới chỉ là: 204,4 tỷ đồng, thì đến năm 2005 đã được nâng lên 625 tỷ đồng, năm 2006: 727 tỷ đồng, năm 2007: 932 tỷ đồng, năm 2008: 1.237 tỷ đồng, đạt 147% dự toán dự toán Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao; năm 2009 là 1.362 tỷ đồng đạt 104% dự toán Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao; năm 2010 là 1.924 tỷ đồng đạt 133,6% dự toán Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao. Dự kiến thu NSNN năm 2011 phấn đấu thu 2.170 tỷ đồng.
Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của mình, ngành Thuế Bình Phước cùng với ngành Thuế cả nước đã và đang triển khai mạnh mẽ tiến trình cải cách thuế bước ba mà trọng tâm là “Chiến lược cải cách và hiện đại hóa hệ thống thuế đến năm 2010”. Đây được coi như luồng sinh khí mới làm đổi thay căn bản phương pháp quản lý thuế, từ cơ chế “quản lý người nộp thuế” chuyển sang “phục vụ người nộp thuế”. Vì vậy, những năm qua ngành Thuế Bình Phước đã không ngừng cải cách, đổi mới để dần hoàn thiện hơn. Có thể nói, công tác cải cách đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế đã được ngành Thuế Bình Phước coi trọng, thực hiện nghiêm túc và đã đem lại hiệu quả khá khả quan. Việc công khai minh bạch mọi thủ tục hành chính thuế, các quy trình quản lý thuế ở tất cả các địa điểm của cơ quan thuế, cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các cuộc đối thoại với doanh nghiệp, các buổi sinh hoạt thôn, khối phố; tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế; duy trì đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ người nộp thuế,...đã tạo điều kiện cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, tạo được sự đồng thuận, hài lòng của người nộp thuế với cơ quan thuế; các vấn đề khiếu kiện về thuế được giảm thiểu rõ rệt. Đặc biệt, cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” đã phát huy tác dụng tích cực, loại bỏ những thủ tục phiền hà, trùng lắp, tạo được sự hài lòng cho người nộp thuế.
Có thể nói rằng, hơn 14 năm qua một chặng đường chưa phải là dài, nhưng cũng đủ để ngành Thuế Bình Phước  nhìn lại và tự khẳng định mình, góp phần tích cực cùng với ngành Thuế cả nước tạo ra nguồn lực quan trọng cho ngân sách nước nhà để tiếp tục công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Từ những thành quả đó, ngành Thuế tỉnh Bình Phước rất vinh dự được Nhà nước tặng thưởng 11 Huân chương các loại cho 04 lượt tập thể và 07 cá nhân. Trong đó, Cục Thuế được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba (năm 1999), Huân chương lao động hạng Nhì (năm 2009), cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ (năm 2005) và 13 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể và 09 cá nhân…; Đảng bộ Cục Thuế luôn đạt danh hiệu Đảng bộ “trong sạch vững mạnh” nhiều năm liền.
Cục Thuế tỉnh Bình Phước rất biết ơn các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đã chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ; các tổ chức, cá nhân nộp thuế và nhân dân trên địa bàn đã đồng thuận cao thực hiện pháp luật về thuế trong nhiều năm qua. Cục Thuế rất mong được tiếp tục đón nhận những tình cảm quý báu đó của các quý cơ quan, tổ chức, cá nhân để Cục Thuế tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những năm tiếp theo. 
 
[Trở về]