Bình chọn
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Bình Phước?
  Rất tốt
  Tốt
  Bình thường
  Chưa được
Website sở ngành
Thống kế truy cập
Hệ thống biểu mẫu
 Bản in     Gởi bài viết  
Mẫu biểu thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28.02.2011

Hệ thống mẫu biểu 

Thông tư  28/2011/TT-BTC ngày 28.02.2011(thay the TT 60.2007.TT-BTC) 

 

STT Loại mẫu Link DownLoad
01 Giải trình bổ sung Downd load  
02 Khai thuế GTGT Downd load  
03 Khai thuế TNDN Downd load  
04 Khai thuế TTĐB Downd load  
05 Khai thuế tài nguyên Downd load  
06 Khai thuế Thu nhập cá nhân Downd load  
07 Khai thuế môn bài Downd load  
08 Khai thuế liên quan đến sử dụng đất Downd load  
09 Khai phí, lệ phí Downd load  
10 Khai thuế nhà thầu nước ngoài Downd load  
11 Khai thuế khoán Downd load  
12 Khai thuế đối với thủy điện Downd load  
13 Ấn định thuế Downd load  
14 Nộp thuế Downd load  
15 Ủy nhiệm thu thuế Downd load  
16 Xác nhận nghĩa vụ thuế Downd load  
17 Miễn, giảm thuế Downd load  
18 Xóa nợ thuế  Downd load  
19 Hoàn thuế  Downd load  
20 Thanh tra, kiểm tra  Downd load  
[Trở về]