Bình chọn
Bạn đánh giá thế nào Cổng thông tin điện tử của Ngành thuế Bình Phước?
  Rất tốt
  Tốt
  Bình thường
  Chưa được
Website sở ngành
Thống kế truy cập
Thông báo
 Bản in     Gởi bài viết  
THÔNG BÁO THÔNG TIN LIÊN HỆ CÁC BỘ PHẬN HỖ TRỢ VÀ TÀI LIỆU TẬP HUẤN KHAI THUẾ QUA MẠNG – CÁC CHI CỤC THUẾ 
 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh khai thuế qua mạng, trong tháng 11/2014 Cục Thuế Bình Phước chính thức triển khai trên toàn tỉnh cho tất cả các Tổ chức, Doanh nghiệp trong tỉnh thực hiện khai thuế qua mạng (không phân biệt NNT do Cục Thuế quản lý hay Chi cục Thuế quản lý, như trước đây).
Để công tác hỗ trợ Doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng được đầy đủ và kịp thời, Cục Thuế thông báo:
1-    Thông tin liên hệ của các bộ phận hỗ trợ Doanh nghiệp tại Chi cục Thuế: 
Mục: iHTKK – Hướng dẫn khai thuế điện tử/ Danh sách các bộ phận hỗ trợ của Chi cục Thuế 
2-    Tài liệu tập huấn dành cho Doanh nghiệp, phát tại lớp tập huấn do các Chi cục Thuế tổ chức:
Mục: iHTKK – Hướng dẫn khai thuế điện tử/ Tài Liệu NNT in - tập huấn
(đường Link của 02 mục trên : http://thue.binhphuoc.gov.vn/3cms/?cmd=120&cat=1336982759345 )
          Cục Thuế Bình Phước thông báo để tất cả các Doanh nghiệp trên địa bàn cùng biết./.
                                                                                        

 

CỤC THUẾ BÌNH PHƯỚC
[Trở về]